Výlet do Choltic

Ve čtvrtek jsme vyjeli na další výlet, tentokrát do nedalekých Choltic. Pan Aleš Kulhánek / tatínek naší Bělky /na místním zámku pořádal víkend staročeských řemesel. Dětem představil jednotlivé řemeslníky a jejich obor, např. kovotepce, truhláře, bednáře, dráteníka, brusiče nožů, korálkářku…Pak každý dostal tři žetonky, kterými „zaplatil“ za svůj vyrobený předmět.
Pan Kulhánek nám domluvil prohlídku Vodnického muzea, kterým nás provedl samotný pan kastelán. Navštívili jsme s ním i černé divadlo a poznali pár „černých“ triků.
Děkujeme, pane Kulhánku, za úžasné dopoledne a nápad na školkový výlet.

Více fotek na Rajce.net

Celý článek

Celodenní výlet – Staré Hrady

Celodenní výlet na Staré Hrady se vydařil. Nejdřív jsme prošli starými zámeckými komnatami, pak jsme se posilnili řízečkami od Šárky a nakonec jsme sestoupili do zámeckého sklepení. Někdo se možná trochu bál, někdo se trochu chvěl nejen zimou,ale všem se návštěva zámku moc líbila. Po cestě zpět v autobuse skoro všichni usnuli.

Více fotek na Rajce.net

Celý článek

Mezinárodní den dětí

O den dříve jsme oslavili svátek všech dětí-MDD na školkové zahradě.. Již tradičně kluci a holky- letos už deváťáci-ze ZŠ Dubina spolu s třídní učitelkou Magdou Hlobilovou připravili pro děti rozmanité soutěže. Dětem přinesli jako odměny různé dárečky. Všem se sportovní dopoledne líbilo, škoda, že se po prázdninách deváťáci rozutečou a tak jim přejeme hodně úspěchů v další školní etapě.

Více fotek na Rajce.net

Celý článek

Výlet na farmu Lozice

Na výletě v Lozicích jsme nakrmili malá roztomilá kůzlátka, pak jsme podojili kozu Lízu a z nadojeného mléka vyrobili čerstvý tvarohový sýr. Taky jsme se dozvěděli něco nového o chovu kozího stáda a prohlédli malou domácí výrobnu sýrů.

Více fotek na Rajce.net

Celý článek

Každoroční výlet na Kuňku

V sobotu ráno jsme rozehnali dešťové mraky a vyrazili na tradiční pěší výlet s rodiči na Kunětickou Horu. Cestou jsme posvačili, taky občerstvovali u zmrzlinového stánku, opekli buřtíky, proběhli cestu podle fáborků, splnili úkoly a našli 3 poklady – prý od rytíře Kuňky.

Více fotek na Rajce.net

Celý článek